שנת בדק

בזמן רכישת הדירה עלינו לדעת 2 דברים מרכזיים:
הראשון – תפקידו של הקבלן והשלכותיו השני – משך התהליך.

כשמדובר בבנייה יש לשים דגש על רמת העבודה ואיכותה, על פי החוק (מכר דירות) חלה האחריות מלאה על הקבלן וכל נושא עבודת הבנייה ויישומה.

זאת אומרת ממחוייבתו של תפקיד הקבלן היא לקחת אחריות בתהליך זה מבלי להתעלם מצרכיהם של רוכשי הדירות.

כשמדובר על שנת בדק הבית, אורכה קצוב בחוק (מכר דירות) שמחליט על תקינותה (האם ראויה למגורים) של הדירה ב –12 חודשים מרגע מסירתה.

אז נקודת ההתחלה:
כשמדובר בשנת ותק מרגע חתימה על המסמכים הקבלן יבקש מרוכשי הנכס לעשות בדיקת תקינות על מנת למנוע בעיות עתידיות לגבי כל ליקוי או בלאי שעולה בדירה ואכן זה מסמכותו ותפקידו של הקבלן לבצע את תיקונם.

סיום תהליך שנת בדק הבית:
כאשר הגענו לסיומה של תהליך שנת הבדק מגעינו עם הקבלן לא יגיעו לסיומם.
לעתיד לבוא כל דבר כזה או אחר אשר יצוץ בדירה בין אם בזמן התהליך או אחריו, יש לעבוד בשיתוף פעולה עם הקבלן על מנת להביא
את הנכס לתקינותה.

בלאי/ליקויים אלו מהן באמת נידרש הקבלן לעמוד ולתקן..?
אם בחוזה בו חתמתם הוחלט על כללים ספציפיים על זמן תהליך, סוגי בלאי/ליקויים בכלל צורות שונות שעולות הנוגדים בחוק (מכר דירות) הקבלן אינו יכול לסרב מחובת התיקון וכל בלאי/ליקויים שעולים בבנייה מחובתו ואחריותו להיענות כי חוק (מכר דירות) מחייב אותו בזאת.

טעויות שיש לשים דגש עליהן מצד רוכש/ שת הדירות :

1.שנת ותק מוכרת כעת שאורכה 12 חודשיים בקהל רוכשי הדירות אך לא כך.
אכן שנת ותק עצם שמה המצביע על 12 חודשיים מרגע הכניסה לבית ועד לסיומה לא משאיר אותנו באוויר ולכן עדיין חלה חובתו ואחריותו של הקבלן גם לאחר תקופה זו .
אכן בקהל רוכשי הדירות המון תוהים ואף בטוחים כי בתום תקופת שנת בדק הבית כאשר לא עלה בלאיי/ליקיים בבנייה לא יוכלו לפנות ואף לדרוש מחברת הבנייה את תיקונם.
גם בתום תקופת שנת הבדק, בעת ותק הבית רשאים רוכשי הדירות לפנות לחברת הבנייה ולקבל את שירותם.

*ותק נקודת התחלה: מסתכמת החל מקבלת המפתחות ומתפרסת לכמה שנים בהתייחס לבלאיי/ליקויים הנמצאו
בדירה .
*אחריות, מהי אורכה: בנוסף ל – 12 חודשים (שנת ותק) החל מסיום תקופה זו ישנן עוד 36 חודשים חשוב לדעת.

*דבר נוסף בנושא אחריות – קיימת אפשרות לתביעה בכל הנוגע לליקויים שסירב לתקן ואף לא תוקנו מצד הקבלן ב-12 החודשים ואף 36 חודשים שזוהי תקופת האחריות שחלה מרגע תום שנת התהליך.

2. מצד הקבלן לא תיהיה אפשרות לנקוט נגדו בצעדיים משפטיים בשנת הבדק זאת אומרת מרגע קבלת המפתחות של רוכשים.
אם מסתכלים על הטעות הראשונה בהיבט זה היא נוגדת אותה והמון בקהל הרוכשים מתבלבלים וטועים בה .
ב- 12 חודשיים הראשונים יש להתאזר בסבלנות, ואך לאחר סיום התקופה יהיה אפשר לנקוט בצעדיים משפטיים .

לעיתים עולה על דעת הקבלן למשוך את רוכשי הדירות את אותן 12 חודשיים ארוכים בנושא בלאיי/ליקויים בנכס בהתייחס גם לדירתם שמה
יסכימו להמצאותם של אותם פגמים ובהתחשב להסכמתם לא תיהיה כוונתם שוב לבצע את התהליך מנקודת ההתחלה .
אזהרה! כשמדובר בחוק (מכר דירות) אין דבר המגביל את קהל הרוכשים להתאזר בסבלנות 12 חודשים (תקופת ותק בית) ולנקוט בצעדיים משפטיים נגד הקבלן בנושא בלאיי/ליקויים שנימצאו בתחילת שנת ותק או במהלכה – המקרים בהם הקבלן מסרב להיענות וליישם.

קבל הצעת מחיר לבדק בית